Free Mind Festival - Białystok 2012 - BIAŁYSTOK 2013 - 10 LISTOPADA

PROGRAM

9 listopada– SDK DanceOFFnia, ul. Kolejowa 14 C

Warsztaty – szczegóły i zapisy – www.free-mind.pl

10 listopada– KLUB FAMA, ul. Legionowa 5

10.30 - 11.00 - Eliminacje Hip Hop Freestyle Kids Battle
11.00 - 12.00 - 1/4 , 1/2 i finał Hip Hop Freestyle Kids Battle ( 1/4 i 1/2 po 1 wyjsciu , finał po dwa wyjścia na osobe )
12.00 - 12.30 - Eliminacje Bboying Kids Battle
12.30 - 13.00 - 1/4, 1/2 i finał Bboying Kids Battle ( 1/4 i 1/2 po 1 wyjsciu , finał po dwa wyjścia na osobe )
13.00 - 13.30 - Eliminacje Bboying 1vs1
13.30 - 14.00 - Eliminacje Bboying 3vs3
14.00 - 14.30 - 1/4 , 1/2 Bboying 1vs1 ( po 1 wyjściu na osobe )
14.30 - 15.30 - 1/4 , 1/2 Bboying 3vs3 ( po 3 wyjścia na ekipe )
15.30 - 15.40 - Finał Bboying 1vs1 ( po 2 wyjścia na osobe )
15.40 - 16.00 - Finał Bboying 3vs3 ( po 6 wyjść na ekipe )

16.00 - 16.30 - przerwa

16.30 - 17.15 - Best Showcase
17.15 - 17.45 - Eliminacje Hip Hop Freestyle 1vs1
17.45 - 18.00 - Eliminacje House 1vs1
18.00 - 18.15 - Eliminacje Locking 1vs1 ( w przypadku małej ilości zgloszeń odbędzie sie 7 to smoke )
18.15 - 18.45 - Eliminacje All Styles Battle
18.45 - 19.15 - 1/4, 1/2 Hip Hop Freestyle 1vs1 ( po 1 wyjściu na osobe )
19.15 - 19.45 - 1/4, 1/2 House 1vs1 ( po 1 wyjściu na osobe )
19.45 - 20.15 - 1/4, 1/2 Locking 1vs1 ( po 1 wyjściu na osobe )
20.15 - 21.15 - 1/4 i 1/2 All Styles Battle 3vs3 ( po 3 wyjścia na ekipe )
21.15 - 22.00 - Finał Hip Hop Freestyle 1vs1 , House 1vs1 , Locking 1vs1 ( po 2 wyjścia na osobe )
22.00 - 22.30 - Finał All Styles Battle 3vs3 ( po 6 wyjść na ekipe )
22.30 - Rozdanie nagród !!!
22.30 - AFTER PARTY !!!

11 listopada– SDK DanceOFFnia, ul. Kolejowa 14 C

Warsztaty – szczegóły i zapisy – www.free-mind.pl

 


Przypominam o zgłoszeniach ! Wysyłajcie na freemind@danceoffnia.pl , nie zwlekajcie i już sie zapisujcie, termin zgłoszeń upływa 8 listopada do 22.00 !


Jednak prosimy o wcześniejsze zgłaszanie ułatwi nam to sprawy organizacyjne

REGULAMIN FREE MIND BBOY CONTEST 2013

1. WE FREE MIND BBOY CONTEST mogą wziąć udział ekipy break dance, solowi bboy’s/bgirl’s,  którzy zgłoszą się NA E-MAILA: FREEMIND@DANCEOFFNIA.PL i dokonają opłaty startowej.

2.Liczba uczestników ekip biorących udział w conteście 3vs3 nie może przekraczać 3 osób, a także nie może być mniejsza niż 3 członków.

3. Choreograf/opiekun grupy w pełni odpowiada za członków grupy podczas całego pobytu na festiwalu, także podczas zawodów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w miejscach festiwalowych.

5. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie prób i występów.

6. Tancerz, choreograf/opiekun odpowiada za rzeczy zniszczone przez niego lub uczestników grupy na terenie obiektów, w których odbywają się próby i występy.

7. W obiektach festiwalowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania wszelkich używek.

8. Poprzez wzięcie udziału w FREE MIND BBOY CONTEST tancerz, jak i każdy członek grupy zgadza się na:

·         umieszczenie pokazu w pamiątkowym DVD, które zostanie rozpowszechnione wśród tancerzy, choreografów i publiczności (dostępne także w sprzedaży),

·         wykorzystanie nagrań oraz zdjęć w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów telewizji (zwiastuny festiwalu, skróty imprezy), umieszczenie ich na stronie internetowej festiwalu i wszelkich materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora oraz media patronujące.

9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zgłoszenia co jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w FREE MIND BBOY CONTEST.

10. Poprzez uczestnictwo w FREE MIND BBOY CONTEST każdy tancerz akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników FREE MIND FESTIVAL.

11. OPŁATY STARTOWE

ZGŁOSZENIA DO 8 LISTOPADA dO GODZ. 22.00

I kategoria - 20 zł

II kategoria 15 zł

kolejne kategorie za free

Zgłoszenia po 8 listopada

I kategoria - 25 zł 

II kategoria 20 zł

kolejne kategorie za free

12. Wpłaty startowego odbywają się na konto podlaskiego stowarzyszenia tańca (w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko startującego/ekipy oraz nazwę kategorii)

 

  • Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
    ul.Kolejowa 14 c
    15-701 Białystok
  • Bank PKO S.A.
    numer konta: 12 1240 1154 1111 0010 1789 0552

WPŁATY STARTOWE W DNIU IMPREZY dokonujemy na miejscu, W KLUBIE FAMA, tuż przed imprezą, W GODZ.
do 10.00 - Kids Battle Hip Hop
do 11.00 - B-boying: Kids, 1vs1 i 3vs3
do 14.00 - Reszta kategorii

13. NAGRODY W KATEGORII 3VS3:  1 miejsce 500 zł.

14. w kategorii Kids Battle mogą brać udział osoby do 14 lat.

15. Zgłaszając się na Festiwal uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników Free Mind i zobowiązuje się do ich przestrzegania.