Free Mind Festival - Białystok 2012 - BIAŁYSTOK 2013 - 10 LISTOPADA

>> WARSZTATY

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W SDK DANCEOFFNIA

UL. KOLEJOWA 14 C (wjazd od ul. zwycięstwa)

REGULARMIN UCZESTNIKA WARSZTATÓW <<

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach Free Mind Festival 2011, które odbędą się w dniach 9 i 11 listopada 2013 jest dokładne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty zgodnie z cennikiem zajęć.

2. Liczba miejsc w każdej grupie zajęciowej jest ograniczona.

3.Rezerwacja miejsca w grupie warsztatowej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i wpłat wpływających na konto wskazane przez Organizatora. W przypadku nie wpisania imienia i nazwiska podczas przelewu bankowego wpłacona zaliczka przepada.

4. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty podczas rejestracji przed pierwszymi zajęciami.

5. W wypadku rezygnacji z udziału w warsztatach i dokonaniu zapłaty, Organizator zwraca 70%. Zwrot wpłaty możliwy tylko po zwróceniu oryginalnego rachunku wpłaty.

6. W przypadku dokupienia dodatkowych zajęć po dokonaniu wpłaty kolejne zgłoszenie trakowane będzie jako nowe.

7. Organizator nie będzie uwzględniał roszczeń finansowych w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego odjazdu uczestników jak również rezygnacji z zajęć z powodów niezależnych od Organizatora.

9. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów Free Mind Festival. W takim przypadku uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaty za zmienione zajęcia.

10. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie prób i zajęć.

11. Koszty związane z podróżą i z zakwaterowaniem ponosi uczestnik.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie miejsca, gdzie odbywają się warsztaty oraz pozostałych miejsc realizacji Festiwalu.

13. Uczestnik biorący udział w warsztatach zgadza się na wykorzystanie nagrań oraz zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów telewizji (zwiastuny festiwalu, skróty z festiwalu), umieszczenie ich na stronie internetowej festiwalu i wszelkich materiałach promocyjnych, rozpowszechnianych przez Organizatora oraz media patronujące.

14. Uczestnik odpowiada za rzeczy zniszczone przez niego na terenie studia i innych obiektów, w których odbywają się próby oraz zajęcia.

15. płatność za warsztaty odbywa się bezpośrednio w kasie studia danceoffnia (ul. Kolejowa 14 C)

16. W miejscu gdzie odbywają się warsztaty obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania wszelkich używek.

17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z grupy warsztatowej bez zwrotów wpłaconej kwoty za zajęcia.

18. Podczas zajęć tanecznych, prób i warsztatów obowiązuje całkowity zakaz nagrywania.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie w trakcie trwania Festiwalu.

20. Zgłaszając się na Festiwal uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników Free Mind Festival i zobowiązuje się do ich przestrzegania.